nedeľa 2. októbra 2022

Svätí anjeli strážcovia

 

Naši Anjeli strážni nás aktívne bránia v duchovnom boji proti diablovi a jeho anjelom. Nemáme sa spoliehať len na pomoc Anjela strážneho, ale máme aj sami aktívne proti zlu a silám temna bojovať, pričom si máme odieť Božiu výzbroj (Ef 6,12)  Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho mociOblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diablaLebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférachPreto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Ak je duša natoľko čistá, že môže vstúpiť do raja, Anjel strážny sa raduje spolu s dušou. Duša sa pripojí k anjelovi v oslave Jedného a Trojjediného Boha v raji, ktorá bude trvať celú večnosť. Ak je duša poslaná do očistca, Anjel strážny dušu často navštevuje, potešuje a prináša modlitby, ktoré boli za dušu obetované a uisťuje dušu, že raz bude oslobodená. Anjel strážny oroduje za zverenú dušu pred Božím trónom a hľadá pomoc medzi ľuďmi na zemi, ktoré nabáda, aby sa modlili za duše v očistci. Modlime sa preto za mŕtvych, ktorých sme milovali, nech môžu za nich Anjeli strážni orodovať u Boha, aby sa ich pobyt v očistci skrátil. Úloha strážneho anjela sa teda nekončí smrťou človeka. Anjel strážny sprevádza dušu až dovtedy, kým očistená duša nedosiahne spojenie s Bohom. Anjel strážny sa veľmi zaujíma o všetko čo robíme a čo ovplyvňuje náš život, predovšetkým o tie aktivity, ktoré determinujú aký bude náš večný osud. Anjel strážny je s nami v najužšom kontakte počas modlitby, inšpiruje nás k tomu, aby sme si plnili svoje povinnosti a vyvarovali sa smrteľného hriechu. Primárnym poslaním nášho Anjela strážneho je pomôcť nám na našej ceste o Nebeskej vlasti. Každá osoba na svete má svojho Anjela strážneho (sv. Hieronymus) Anjela strážneho získavame pri svojom počatí (sv. Anselm) Anjeli strážni majú svoje mená, tie im však dal Boh. Každý sa so svojím Anjelom strážnym stretne v deň svojej smrti, vtedy sa dozvie aj jeho meno Keď zomrieme, nestaneme sa Anjelmi a ani Anjelmi strážnymi Strážni anjeli sú tu preto, aby nás chránili a aby nám pomáhali

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

1.Prvý človek

2.Piate Božie prikázanie

3.Syn Panny Márie

4.Komu je zasvätená Nitrianska Katedrála

5.Srdce je symbolom ...

6.Tretí zo siedmych hlavných hriechov

7.Neveriaci apoštol

8.Židovský kňaz

9.Manželka Izáka bola Rebeka?

10.Spevy medzi čítaniami počas svätej omše

11.Mesto v ktorom žil Ježiš

12.Rastlina ktorá bola namáčaná do krvi baránka a následne ňou boli potierané veraje dverí.


streda 14. septembra 2022

Eucharistia

 Slávenie Eucharistie nie je súkromnou pobožnosťou, ale spoločným stretnutím, ktoré sa veľmi podobá na stretnutie pri rodinnom stole. Všetci sa zídeme v rovnakom čase a na tom istom mieste, takže sa môžeme zúčastniť na spoločnej udalosti. Začíname odprosením, aby nás neťažilo bremeno minulých previnení a aby sme sa mohli radovať zo vzájomného spoločenstva. Pri svätej omši si nečítame Sväté písmo v tichosti pre seba, ale počúvame. V Eucharistii je Ježiš Kristus skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína. Premenená eucharistia je opravdivé Kristovo telo a krv.


  

pondelok 15. augusta 2022

Jeden z Najväčších Slovákov Jozef kardinál Tomko

 

Narodil sa na východnom Slovensku 11. marca 1924 v obci Udavské. Po štúdiách na gymnáziu v Humennom šiel študovať do bratislavského seminára. V roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky prezieravo poslal na štúdia do Ríma. V roku 1949 bol vysvätený za kňaza. Pokračoval v štúdiu teológie a cirkevného práva na Lateránskej a Gregoriánskej univerzite v Ríme. Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 15. septembra 1979 prijal v Ríme v Sixtínskej kaplnke biskupskú vysviacku. 25. mája 1985 sa stal kardinálom. Zomrel v Ríme ôsmeho augusta v roku Pána 2022.