streda 22. novembra 2023

Svätá Cecília


V 5. storočí postavili v Ríme baziliku zasvätenú svätej Cecílii, ktorej úcta sa široko-ďaleko rozniesla vďaka spisu o jej umučení (pochádzal z doby po roku 486). Najstaršia zmienka o liturgickej úcte sv. Cecílie je v životopise pá- peža Vigila. V ňom sa uvádza, že pápeža na rozkaz cisárovnej Teodory zajali v zátiberskej bazilike sv. Cecílie 22. novembra 545, keď tam konal bohoslužby vo výročný deň jej mučeníckej smrti. Cecília bola mladá rímska kresťanka za- snúbená s pohanom Valeriánom. Cecília získala svojho snúbenca i jeho brata Tiburcia pre kresťanstvo. Všetci boli umučení za pápeža Urbana (222 - 230). Sv. Cecília je patrónkou hudobníkov.utorok 21. novembra 2023

Verný Ozeáš


Tento nový prorok začal pôsobiť približne desať rokov po vyhnaní Amosa - asi roku 745 pred Kristom. Situácia v Severnom kráľovstve bola kritická. Vo vnútri sa striedal jeden prevrat za druhým a krv tiekla potokom. Zvonku hrozila Asýria väčšmi ako kedykoľvek predtým. A po celej krajine sa šírilo modlárstvo. Ozeáš mal zvláštny život: vzal si za ženu smilnicu, ktorá slúžila kultu boha Bála a bohyne Aštarty. Jeho manželstvo malo predstavovať symbol milosrdenstva Pána, ktorý sa neodvrátil od svojho ľudu. Izrael si počína ako hriešna žena: tiež sa oddával kultu Bála, dopúšťal sa neprávostí i vrážd a uzavieral pochybné zväzky. Krivá prísaha, lož, vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli, a krv stíha krv. Preto smúti zem a vädne všetko, čo len býva na nej. Oz 4,2-3 Ozeáš ľúbil svoju ženu napriek všetkému, tak ako Boh neprestáva milovať svoj neverný Tud. A raz príde deň, keď sa ľud vráti k svojmu Bohu. Potom sa synovia Izraela obrátia a hľadať budú Pána, Boha svojho, a Dávida, kráľa svojho. Privinú sa k Pánovi a darom jeho na konci dní. Oz 3, 5


Neoblomný Amos


Jedno storočie po Eliášovi, asi v rokoch 775-750 pred Kristom, sa v Izraelskom kráľovstve zjavil ďalší prorok: Amos. V tom období vládol v Izraeli pokoj, ale neboli to dobré časy. Boháči žili v prepychu a hojnosti. Okrádali chudobných a túžili po ešte väčšom bohatstve. Chodili po samých hostinách a divadlách. Bolo ich však vídať aj vo svätyniach, nevynechali nijakú slávnosť. Opovrhovali chudobnými, ktorí ťažko pracovali a dostávali úbohú plácu. Výstraha bohatým ženám Samárie Čujte toto slovo, kravy bášanské, čo ste na vrchu Samárie, utláčate maličkých a ubíjate biednych, a vravíte pánom svojim: Daj, chceme piť! Zaprisahal sa Pán na svätosť svoju: Hla, prídu na vás dni, keď vás odvedú za hákmi a zvyšky z vás za rybárskymi udicami. Proti náboženskému pokrytectvu Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zbory. Keď mi prinášate celopaly a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné mierové obety sa nepozriem. Odstráň odo mňa hluk svojich piesní a hluk tvojich hárf nechcem počuť. Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako trvalý potok. Am 5, 21-24 Amos bol muž takého charakteru ako Eliáš, smelý a neoblomný. Tento pastier pochádzal z Južného kráľovstva. Hovoril tak odvážne, že ho napokon vyhnali zo Severného kráľovstva z Izraela.