sobota 24. septembra 2011

Kto je Ježiš Kristus?

"Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený" (Rim 10, 8-9). 
Človek o ktorom je reč, zomrel na kríži. Ľuďom sa vtedy zdalo, že to bol slabý človek. Zomrel tak rýchlo, že sa tomu divili. Bol to obraz toho najúbohejšieho človeka, ktorého nestrpeli, pre ktorého tu nebolo miesto. Kričali: "Preč s ním!" Nemal nikoho, kto by zostal pri Ňom. Dokonca aj tých pár priateľov ho nechalo samého. 
V ten deň Boh skryl pred Ním svoju tvár. Avšak o tri dni neskôr Boh dokázal ako Ho miluje. Vzkriesil Ho z mŕtvych, prijal Ho do slávy a dal mu slávne miesto po svojej pravici. Od toho okamihu kladie Boh každému človeku osobnú otázku: "Čo si ty myslíš o synovi človeka, ktorý dobrovoľne zaujal tvoje miesto?" Ak tohto človeka, ktorý za nás visel na kríži neuznáš za svojho záchrancu, nemôžeš byť spasený. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára