pondelok 21. novembra 2011

Židia v Zlatých Moravciach

Prvé zmienky o Židoch v Zlatých Moravciach sú okolo roku 1868. Židia v Zlatých Moravciach v období stredoveku neboli usídlený nemáme o nich aspoň zmienku. Pre zákonné nariadenie nesmeli sa židia usadiť v blízkosti banských miest a to do 60 km, toto nariadenie bolo zrušené až v roku 1867. O desať rokov neskôr v Zlatých Moravciach bolo 298 židov. Prvá zápisnica židovskej náboženskej obce je z roku 1897. Neskôr sa počty židovských obyvateľov v Zlatých Moravciach menili takto v roku 1914 - 200 židov, 1919 - 369 židov, 1932 - 452 židov. V súpise židov z roku 1942 vtedajšom okresnom meste Zlaté Moravce bolo 784 domov, počet obyvateľov 4358 a počet osôb v súpise židov bol 529.V tomto období sa nachádza v meste aj židovská synagóga. Židovský obyvatelia mesta Zlaté Moravce boli podnikavý. V Zlatých Moravciach boli dámske krajčírstva jedno vlastnila Holländerová Dóra na ulici Bernolákova 7 a druhé Schwartzová Alžbeta na ulici Hitlerova 19. Steiner Vojtech sa venoval výrobe voskových plachiet a sídlil na ulici Hitlerova. Hodinárstvo a obchod s klenotami vlastnil Katz Hermann na námestí Andreja Hlinku 7. Steiner Samuel vlastnil takzvané knihárstvo (kníhkupectvo). Obchod so železom a elektrotechnickými potrebami vlastnil Kreisler Aurel.
Jedným zo žijúcich s komunity židov v Zlatých Moravciach je Jossi Steiner. Po náročnej životnej ceste dnes pôsobí ako Košický rabín.  

1 komentár: