utorok 31. januára 2012

Obecná ľudová škola Prílepy

Výstavba Obecnej ľudovej školy bola schválená obecným zasadnutím v roku 1928. Nová škola bola otvorená 1.1.1929. Prvým učiteľom bol Gejza Böhm. Učiteľ Gejza prišiel aj so svojou manželkou Margitou Böhmovou rodenou Machayovou, ktorí prišli z Dolnej Lehoty v okrese Brezno. Ako to už v tých časoch bývalo deti bohatých rodín išli do Meštianskej školy a do Gymnázia v Zlatých Moravciach, ale deti chudobných nemali žiadnu šancu ísť ďalej do školy nakoľko nemali na zaplatenie školného, kníh ako aj oblečenia. 
Učitelia v Obecnej Ľudovej škole Prílepy. Mojim prvým známim učiteľom je Gejza Böhm učil na Obecnej Ľudovej škole v Prílepoch do roku 1952. Anna Končálová do roku 1964. Manželia Trhanoví v roku 1967 si zmenili priezvisko na Kusohorskí ktorí učia v Prílepoch do roku 1974. Jozef a Hedviga Lukyoví pôsobia v Prílepoch až do ukončenia školy a to ku dňu 1.9.1989. Prvá fotografia deti s učiteľom Gejzom Böhmom. Druhá fotografia deti na prvom svätom prijímaní odfotografovaní pri Obecnej Ludovej škole v Prílepoch.Zdroj: z archívu Anny Michalkoc-Kudrejovej

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára