štvrtok 14. februára 2013

Jozef kardinál Samassa

Narodil sa 30. septembra 1828 v Zlatých Moravciach a zomrel 20. augusta 1912 v Jágri, Maďarsko. Po štúdiu na gymnáziu v Nitre, Leviciach a v Ostrihome vstúpil roku 1843 do seminára. V roku 1844 - 1846 študoval filozofiu v Trnave. V roku 1847 - 1852 teológiu na Viedenskej Univerzite ako alumnus Pázmanea. Po vysviacke roku 1852 vyučoval klasické jazyky ny gymnáziu v Trnave. Od roku 1856 bol štúdijným prefektom v Ústrednom seminári v Pešti. Od roku 1859 sa stáva profesorom biblistiky v seminári v Ostrihome. V roku 1862 získal doktorát teológie na univerzite vo Viedni. V rokoch 1869 - 1871 bol poslancom Uhorského snemu za mesto Zlaté Moravce. V roku 1870 sa stal Ostrihomskym kanoníkom a o rok eskôr Spišským biskupom. 18. júna 1873 sa stáva arcibiskupom Jágerským. Roku 1905 sa stal kardinálom menovaný pápežom Piom X. Jozef Kardinál Samassa bol kňazom 60 rokov, biskupom 41 rokov a kardinálom 6 rokov. Zomrel vo veku 83 rokov. Na náboženské a sociálne ciele venoval vyše pol milióna forintov.

Erb kardinála Jozefa Samassu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára