pondelok 1. júla 2013

Slza

Slzi nimi sa začína plač. Podla Biblie je predmetom mimoriadnej Božej pozornosti, ako výraz pokánia, úprimnej prosby. I ako sa píše v 2 Kr 20, 5 "Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu mojho ľudu: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy: hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu." Boh vidí i slzy zabudnutých manželiek, ktorými je zmáčaný jeho oltár. Preto si nevšíma darov a nepríma obety z ruky tých, ktorý na svoje manželky zabudli, aby sa mohli oženiť s dcérami cudzieho božstva.
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára