pondelok 29. septembra 2014

Zeus

Meno najvyššieho gréckeho boha je príbuzné indickému Dyaus, staronenemeckému Ziu a latinskému Jupiter, kde zaznieva spoločný indoeurópsky koreň div, čo znamená: hádzať, strielať, blýskať, preto i Zeusje predovšetkým pánom bleskov a hromov. Je premenlivý ako nebo, nad ktorým vládne, a podchvíľou ukazuje inú tvár. Je to naozaj mocný boh. Keby sa lano zo zlata upevnilo na vrchole neba a keby sa naň zavesili všetci bohovia a všetky bohyne, nevládali by stiahnúť Dia na zem. Ale keby on sám trhol tým lanom, všetkých bohov aj s morom a zemou by zdvihol do výšky a priviazal ku skale na Olympe. Aspoň on sám sa takto chvastal. Ares boh vojny, ktorý sa málo čomu tak dobre rozumel ako všetkému, čo sa týkalo fyzickej sily, sa nahlas rozčuľoval: "Nepopieram, že Zeus je silnejší a mohutnejší ako každý z nás, ale že by sme všetci spolu pred ním tak málo znamenali, to mi nijako nejde do hlavy."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára