piatok 27. februára 2015

Kresťan

V každom kresťanovi žije zároveň novým životom sám Kristus: Najskôr je dieťaťom, potom dospieva, až kým nedosiahne najlepšie roky zrelého kresťana. Dospieva však podľa toho, ako rastie jeho viera, ako sa posilňuje jeho láska a jasnejšie vedomie vlastnej kresťanskej totožnosti, dospieva podľa miery a hĺbky zodpovednosti za svoj kresťanský život. 

Romano 

1 komentár: