utorok 23. júna 2015

J. Ján Lach

   Ján Lach sa narodil 9. júna 1894 Hibernian NJ, USA a zomrel 9. septembra 1960 v Chicago, IL, USA. Prečo som sa rozhodol napísať o Jánovi Lachovi? Lebo si myslím, že bol významný publicista, národný kultúrny a organizačný pracovník medzi americkými Slovákmi.
   Jeho rodičia sa vysťahovali do USA za prácou koncom 19. storočia. Po skončení strednej školy začal študovať právo na St. Johns' College v Brooklyne, NY. Rozhodol sa však pre duchovné povolanie a prešiel do Seminára sv. Prokopa v Lisle, IL. Po úspešnom absolvovaní teologických štúdii ho r. 1922 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Farnosti sv. Pavla v Marione, IN, odkiaľ ho preložili do Poľskej Farnosti Najsvätejšieho Srdca v La Porte, IN, neskôr do Farnosti sv. Tomáša v Knoxe, IN. Ako farár účinkoval v rokoch 1926 - 1960 v Slovenskej farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Whititngu, IN. Bol veľmi obľúbeným medzi svojimi farníkmi, vyznačoval sa výnimočnými organizačnými schopnosťami. Jeho priateľstvo s významným americko-slovenským básnikom, kňazom Milošom K. Mlynarovičom bolo veľmi prospešné pre slovenskú kultúru a literatúru v USA.
   Zapojil sa i do práce v  Združení slovenských katolíkov v spojených štátoch, v Prvej katolíckej slovenskej jednote v USA, ako i v Katolíckej slovenskej Matici školskej. Bol organizátorom Slovenského katolíckeho športového združenia na americkom stredozápade. Ako milovník hudby založil v roku 1930 hudobný súbor školy Nepoškvrneného počatia (Immaculate Conception School Band, ľudovo nazývaný Kapela Fathra Lacha), s ktorou podnikol aj úspešný zájazd do Európy v roku 1937. Pozornosť venoval vzdelávaniu slovenských vysťahovalcov a ich potomkov preto vo svojej farnosti založil aj vyššiu školu High School 1939. Bol vyznamenaný ako najaktívnejší Slovák v USA 1937.
   Z poverenia Slovenskej ligy v Amerike úspešne organizoval akciu vojnovej pôžičky a na podporu cieľov Spojencov vyzbieral vyše 11 miliónov dolárov. Po skončení vojny 1945 išiel ako delegát Slovenskej ligy spolu s Milošom K. Mlynarovičom na mierovú konferenciu do San Francisca. Podporil i vznik Štúrovho fondu v Kanade, Cyrilometodského nakladateľstva v Ríme a fondu na vybudovanie pomníka M. Kukučína v Argentíne.
   Známe je jeho dielo ktoré vydal v roku 1934 Americko-slovenský cirkevný spevník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára