nedeľa 31. januára 2016

Štefan Kopernický

Štefan Kopernický sa narodil 7. septembra 1813 v Novej Bani. Pochádzal z meštianskej rodiny, Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a kňazské svätenie prijal roku 1839. Bol kaplánom v Hodruši, zástupcom rektora kňazského seminára 1849 a stal sa titulárnym ostrihomským kanonikom v Bratislave 1868. Plných dvadsať rokov redigoval vnútrocirkevné periodikum Directorium. Zomrel 1. mája 1884 v Bratislave.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára