streda 22. júna 2016

Duch Svätý - Cirkev - Písmo

2 Tim 3, 16-17: "Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo." Cirkev pokladá všetky knihy Starého a Nového Zákona za posvätné, lebo majú za pôvodcu Boha, boli totiž napísané z vnuknutia Ducha Svätého, por. KKC 105, DH 3006. Božia inšpirácia (z lat. inspirare - vdýchnuť) bola aj vnuknutím aj vdýchnutím lásky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára