nedeľa 9. apríla 2017

Veľkonočná nedeľa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Štát v ktorom sídli pápež?
2. Starší syn Izáka?
3. Posledný zo siedmych hlavných hriechov?
4. Prvá sviatosť?
5. Brat Šimona Petra, učeník Pána Ježiša?
6. Piate Božie prikázanie?
7. Prvá Božská osoba?
8. Z akého dreva mal Noe postaviť Koráb? (Gn 6, 14)
9. Starý otec Abraháma?
10. Kainov brat?
11. Miesto, kde uvidíme Boha?
12. Do akej krajiny ušla svätá rodina pred Herodesom?
13. "Váš Boh je naozaj Boh bohov a Pán kráľov, ktorý odhaľuje tajomstvá, keď si dokázal odhaliť toto tajomstvo." Komu to povedal kráľ? (Dan 2, 47)
14. Ako sa volal Setov syn? (Gn 4, 26)
15. Tretia kniha Biblie?
16. Záver modlitby?

Najdôležitejšou bohoslužbou na svete bola veľkonočná bohoslužba, ktorú slávil Ježiš so svojimi učeníkmi vo večeradle v predvečer svojej smrti. Učeníci sa domnievali, že im Ježiš bude tradične pripomínať vyslobodenie Izraela z Egyptského otroctva. Ježiš však s nimi slávil vyslobodenie celého ľudstva z moci smrti. Vtedy v Egypte "krv baránka" uchránila izraelský národ pred zhubným dielom anjela smrti. Teraz to bol sám Boží Baránok, ktorého krv zachránil ľudstvo pred smrťou. Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie sú totiž znamením, že po smrti človeka získava nový život. Tak sa stáva Veľkonočná nedeľa najväčším sviatkom kresťanov.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára