streda 29. februára 2012

Ako sa Ježiš modlil?

Celý Ježišov život bol modlitbou. Ježiš odchádzal často najmä v noci na osamelé miesta, aby sa modlil. Jednota s Otcom v Duchu Svätom - to je zlatá niť Ježišovho pozemského života. Ježiš sa modlí žalm 22, ktorý začína slovami: "Bože môj, Bože môj prečo si ma opustil?" Berie na seba utrpenie celého Izraela, celého trpiaceho ľudstva. A ešte by som k tomu dodal slová z Matúšovho evanjelia Nie každý kto hovorí: "Pane, Pane" vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára