streda 29. februára 2012

Cirkev škola

 Svätý cirkevný snem vrelo povzbudzuje i samu mládež, aby si bola vedomá vznešenosti výchovného poslania a bola ochotná veľkodušne sa podujať na túto úlohu, najmä v kra­joch, kde je pre nedostatok učiteľov ohrozená výchova mláde­že.
 Tento svätý cirkevný snem vyjadruje svoju vrelú vďač­nosť kňazom, rehoľníkom, rehoľniciam a laikom, čo sa v duchu evanjelia oddane venujú tejto významnej výchovnej činnosti a vyučujú na školách každého druhu a stupňa. Pritom ich pov­zbudzuje, aby v službe, na ktorú sa podujali, veľkodušne vy­trvali a usilovali sa vyniknúť vo výchove žiactva v duchu Kristovom, v pedagogickom umení a vo vedeckej práci, a tak sa pričinili nielen o vnútornú obnovu Cirkvi, ale aj zabez­pečili, ba zosilnili jej blahodarnú prítomnosť v dnešnom svete, najmä na intelektuálnom poli.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára