utorok 24. apríla 2012

Duchovná obnova deviatakov na CZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch

V pondelok dňa 23.4.2012 sme sa spolu s deviatakmi vybrali ku kaplnke Panne Márii v Šuranoch. Tieto naše kroky boli cieľom duchovnej obnovy, ktorej hlavným cieľom bolo Povolanie. Pod vedením vdp. Rudolfa Daňa sme prežili nádherný a hodnotný deň, ktorý nás posilnil. Odslúžená svätá omša bola naozaj ako v období ranného kresťanstva. Žiaci boli svedkami slávenia svätej omše z obdobia Tridentského koncilu. Snažili sme sa naplniť tieto slová Katechéza je výchova detí, mládeže i dospelých vo  viere. Obsahuje najmä vyučovanie kresťanskej náuky, ktorá  sa spravidla podáva organickým a systematickým spôsobom,  s cieľom uviesť do plnosti kresťanského života. Záver tvorili piesne a pobyt v prírode.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára