pondelok 2. júla 2012

Podobenstvo o Kúkoli

Kristus hovorí ústami hospodára v podobenstve, že to spôsobil akýsi nepriateľ, a vidí ten problém tak úzko spojený so životom i s láskou človeka, že nemožno oddeliť zlé od dobrého bez nebezpečenstva, aby nebolo poškodené aj to dobré. A keďže mu tak veľmi záleží na každej byľke lásky ktorá tu rastie, káže nechať rásť ďalej i kúkoľ.

1 komentár: