nedeľa 15. júla 2012

Škapuliarska púť v Topoľčiankach

V nedeľu 15. júna 2012 vyvrcholila 326. Škapuliarska púť v Topoľčiankach. V tomto roku ju vďaka dekrétu Apoštolskej penitenciárie v Ríme, ktorý potvrdil zvláštne spojenie s hlavným mariánskym chrámom v Ríme, Bazilikou Santa Maria Maggiore, môžu získať pútnici za určených podmienok plnomocné odpustky aj v Topolčiankach. Púť bola iná ako pominulé roky. Počasie bolo pod mrakom a pár kvapiek padla na dáždniky pútnikov. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Kráľ, apoštolský protonotár, kanoník Baziliky Panny Márie Väčšej, Rím, opát skalský. Ktorý zdôraznil význam kresťanskej rodiny. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára