piatok 28. septembra 2012

Ekumenicke koncili

Prvý Nícejský odsúdenie Ariánovho bludu, Ježiš Kristus je jednej podstaty s otcom. Prvý carihradský odvrhnutie bludnej náuky, ktorá popierala božstvo Svätého Ducha. Efezský odsúdenie Nestóriovho bludu podla ktorého v Kristovi boli dve odlišné osoby. Chalcedónsky odsúdenie monofyzitizmu. Druhý carihradský odmietnutie pochybnej náuky niektorých východných teológov. Tretí carihradský odsúdenie monoteletizmu a potvrdenie pravoverného učenia podľa ktorého mal Ježiš Kristus dve vôle Božskú a ľudskú. Druhý nicejský odmietnutie obrazoborectva a prijatie, že úcta obrazov Panny Márie nieje modlárstvom. Štvrtý carihradský odsúdenie Fócia ako protikánonického carihradského patriarchu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára