sobota 29. septembra 2012

Výskumné metódy

Výskumná metóda je prostriedok na zber empirických údajov. Každá výskumná metóda predstavuje súbor viac-menej ustálených postupov, ktoré používa výskumník pri svojej práci v teréne. V kvalitatívnom výskume sú tieto postupy voľnejšie ako pri kvantitatívnom výskume, ale aj tu možno stanoviť isté zásady práce. Kvalitatívny výskum používa tieto výskumné metódy:
- pozorovanie
- interview
- obsahová analýza produktov (denníkov, novín, listov časopisov)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára