piatok 18. októbra 2013

Druhé čítanie na 29. nedeľu v období cez rok 2013.

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Sv. Pavol v liste Timotejovi píše o vatrvalosti a pokore. Tieto slovo znejú ako svetlo v tme, keď sa objavia ťažkosti. Keď trvajú príliš dlho a mi vieme že niekde je dobrotivý Pán a my vieme, že máme vytrvať. Veď on sám najlepšie vie prečo dáva skúšky človeku. 
Apoštol Pavol predpovedá vzostup nebezpečných nepriateľov k evanjeliu. (1-9) navrhuje jeho vlastný príklad Timotejovi.(10-13), a vyzýva ho, aby pokračoval v učení a učil sa Písmo Sväté. (14-17)

Sv. apoštol Pavol nás i upozorňuje nato, že by sme mali poznať Písmo Sväté, pretože sa v ňom nachádzajú Božie zjavenia. Od detského veku sa učte z Písma. Nesmie ležať u nás zanedbané, aby sa nestalo, že sa doň pozriem zriedka alebo nikdy. Biblia je istý návod k večnému životu. Proroci a apoštoli  nehovorili od seba, ale dodávali to, čo sa im dostalo od Boha.  To je vhodné pre všetky účely kresťanského života. Je to užitočné pre všetkých, pre všetkých je potrebné učiť sa. Existuje niečo, čo v Písme, vhodné pre každý prípad. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára