streda 2. októbra 2013

Evanjelium na 27. nedeľu cez rok CApoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘?
Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?
Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“

Pán od nás očakáva že urobíme niečo naviac. Keď urobíme iba to čo sa od nás očakáva vtedy sme neužitočný sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.! Čo to chce vlastne od nás Boh? Boh od nás očakáva niečo viac a tým viac je láska. Láska je viac ako prikázanie. K viere na ktorú sa pýtajú apoštoli nie je dôležité to kto akú má veľkú vieru, ale kam smeruje naša viera. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára