pondelok 18. novembra 2013

Ferdinand Javor (*3.5.1940 - + 16.11.2013)

Ferdinand Javor sa narodil v Rišnovciach 3. mája 1940 bol najstarším z jedenástich detí. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Otec Koloman bol stolársky majster, matka Mária bola domáca. Ako najstarší syn najviac pomáhal otcovi v stolárskej dielni, kde bol preňho veľkou oporou. Otec videl, že nie je veľmi zdravý a vybadal aj jeho nadanie, preto ho dal študovať. Maturitu získal na Jedenásťročnej strednej škole v Hlohovci v roku 1957. Už ako chlapec prisluhoval kňazovi pri sv. omši ako miništrant. Počas gymnaziálnych rokov rástlo v ňom aj jeho kňazské povolanie. Po maturite roku 1957 sa prihlásil na teologické štúdia na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a do kňazského seminára v Bratislave. 4. novembra 1962 ho vysvätili za kňaza Trnavskej apoštolskej administratúry. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Nových Zámkov. Po roku 1988 je ustanovený za špirituála do kňazského seminára v Bratislave. Od roku 1990 pracoval ako tajomník Arcibiskupského úradu v Trnave. Dlhé roky pracoval v Slovenskej liturgickej komisii, má zásluhu na prekladoch liturgických kníh, najmä liturgie hodín, Starého i Nového zákona, kde bol redaktorom, aj Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ferdinand Javor zomrel 16. novembra 2013. 

1 komentár: