sobota 6. decembra 2014

Ondrejkovič Aladár dr.

Radca polit. správy, okresný náčelník v Zlatých Moravciach. Narodil sa 2. júna 1889 v Dolných Duškovciach. Študoval v Trenčíne a právo v Budapešti. Pôsobil pred prevratom ako praktikant u polície v Budapešti. Po prevrate ako slúžny vo Veľkých Topoľčanoch. Čestný občan Zlatých Moraviec, predseda niekoľkých miestnych kultúrnych a národných spolkov. Zaslúžil sa o budovanie a zriadenie mesta Topoľčianky a Zlaté Moravce. Agilný pracovník pri organizácii hasičstva v okrese. Je okresným veliteľom Hasičskej jednoty a majiteľom zlatého a strieborného kríža. Čestný predseda Futblaového klubu v Zlatých Moravciach.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára