nedeľa 16. novembra 2014

IŠTOK Pavel, Mgr.

Dňa 15. novembra 2014 zomrel rímskokatolícky kňaz - farár v Tekovských Nemciach Mgr. Pavel Ištok. Narodil sa 23. októbra 1958 v Zlatých Moravciach. Ordinovaný bol 18. júna 2005. Dlhé roky pôsobil ako katechét v Zlatomoraveckom dekanáte i v okolí. V roku 2005 bol vysvätení za kňaza pre Rožňavskú diecézu. Od roku 2005 do doku 2008 pôsobil ako administrátor Holša. Od roku 2008 do roku 2009 pôsobil vo farnosti Pleš ako administrátor. V roku 2010 je inkardinovaný do Nitrianskej diecézy v tomto roku pôsobil ako výpomocný duchovný v Topoľčianky a Nitra časť Chrenová. V rokú 2011 sa stáva administrátorom v Tekovských Nemciach a od roku 2012 ako farár. Farnosť Tekovské Nemce je i jeho pôslednou farnosťou. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára