štvrtok 30. apríla 2015

Otto Školuda

Narodil sa 2. septembra 1926 v Špačinciach, avšak detstvo prežil v Cíferi. Kňazom sa stal 18. októbra 1951. Kaplánom bol najskôr júna 1952 v Krakovanoch a potom 6 rokov v Bratislave - Novom meste (Blumentáli). Ďalší rok bol v Holíči a od júla 1959 už kaplánuje v našich Zlatých Moravciach. Bol tu dva roky. Zo Zlatých Moraviec odišiel do Trnavy kde pôsobil ako kaplán. Až po roku sa stal správcom farnosti v Horných Orešanoch. Od roku 1964 bol desať rokov v Ludaniciach a ďalších deväť rokov vo Veľkých Levároch. V roku 1983 už nastúpil na posledné miesto do Trstína ako farár. Tam sa v roku 1991 zaslúžil o postavenie katolíckeho domu s názvom Ambroziánum, na počesť tamojšieho veľkého rodáka, Mons. ThDr. Ambróza Lazíka. Po 14 rokoch vedenia tejto farnosti dňa 15. augusta 1997 odchádza na večnosť a dal sa pochovať na cintorín v Cíferi. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára