piatok 1. mája 2015

Mons. ThDr. Boris Travenec

Narodil sa 31. marca 1921 v Nitre. Do bratislavského seminára sa dostal po maturite v roku 1940. Sám hovoril, že to boli ťažké časy kvôli vojne, a to hlavne posledný rok. Kňazom sa stal v kaplnke seminára na svoje dvadsiate-štvrté narodeniny t.j. 31. marca 1945. Svätil ho J.E. otec biskup Michal Buzalka, ktorý ho aj do seminára prijímal. Primície mal v Bratislave druhého apríla 1945, keď červená armáda dobíjala Bratislavu. Väčšina ľudí zo slávnostnej omše zutekala ostalo iba 25 ľudí. Kostol Blumentál, čiže farnosť Bratislava - Nové mesto sa stal aj jeho prvým kaplánskym miestom. V roku 1946 išiel do Borsého sv. Mikuláša. V 1951 až 1953 bol väznený. V rokoch 1953 až 1955 pracoval ako robotník v Botanickej záhrade v Bratislave, kde ochorel na tuberkulózu. Po vyliečení sa stal v rokoch 1955 - 1956 hercom v Bábkovej scéne Divadla Petra Jilemnického v Žiline. V júli 1960 prišiel do Zlatých Moraviec ako kaplán a zároveň tu bol správca kostola bratov Tešiteľov. V roku 1962 sa stal administrátorom farnosti Banská Štiavnica. Od decembra 1970 pôsobí ako správca farnosti v Myjave. Tu pôsobil celých 25 rokov. Od 1.7. 1996 sa dostáva na dôchodok no i naďalej vypomáhal v bratislavskej Dúbravke. Od. apríla 2009 býval v Charitanom Dome v Beckove, kde 18. 7. 2010 zomrel v nedožitých 90 rokoch života.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára