streda 15. júla 2015

Preblahoslavená Panna Mária Karmelská

V katolíckej cirkvi máme 16. júla ľubovolnú spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Sväté písmo ospevuje horu Karmel, kde prorok Eliáš bránil čistotu Izraela. V 12 storočí sa na tento vrch utiahlo niekoľko pustovníkov. Neskôr založili rehoľu, v ktorej viedli pod ochranou Márie kontenplatívny život. Pápež Honorius III. okolo roku 1210 potvrdil rehoľné pravidlá Rehole Svätej Márie z vrchu Karmel (karmelitánov). Terajší sviatok, pôvodne sviatok karmelitánov zavedený roku 1376, bol vzatý do Rímskeho kalendára roku 1726. Deň 16. júl sa vybral preto, lebo podľa tradície sa generálnemu predstavenému rehole sv. Šimonovi Stockovi 16. júla 1251 zjavila Panna Mária a dala mu rúcho zvané škapuliar. U nás najznámejšie miesta úcty Karmelskej Panny Márie sú Topoľčianky (1786), Gaboltov, Stropkov, Veľký Šariš, Tulčík, Streda nad Bodrogom, Bôrka, Hontianske Nemce a Nitrianske Pravno, kde bývajú ku cti Panny Márie Karmelskej aj púte.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára