piatok 31. júla 2015

Svätý Ignác z Loyoly

Svätý Ignác z Loyoly sa narodil 31. mája 1491 v Loyole v Španielsku. Žil na kráľovskom dvore a bol vojakom. Po obrátrení si vykonal celoživotnú spoveď v Montserrate, kde meč a dýku položil ako votívny dar k obrazu Panny Márie, mulicu daroval kláštoru a rytiersky odev žobrákovi a potom sa uchýlil na jedenásť mesiacov do Manresi, potom zostavil knižôčku Duchovné cvičenia. Neskôr študoval v Paríži, kde so šiestimi spoločníkmi na parížskom Monmartre zložil rehoľné sľuby. Pápež Pavol III. roku 1540 schválil Ignácovo združenie ako rehoľnú Spoločnosť Ježišovu. Ignác sa stal jej prvým generálnym predstaveným. Ignác zomrel 31. júla 1556 v Ríme. Jeho telesné pozostatky sú uložené v hlavnom jezuitskom kostole Il Gesú v Ríme. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1609 a za svätého roku 1622. Na Slovensko prišli jezuiti roku 1651. Prvý dom mali v Trnave. V roku 1950 mali kláštory okrem Trnavy v Bratislave, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, Piešťanoch, v Levoči a v Banskej Bystrici.

Foto: www.frauellie.wordpress.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára