piatok 23. októbra 2015

Svätý Evarist

Svätý Evarist bol piatim rímskym pápežom. Pápežom sa stal po svätom Klementovi. Podľa tradície pochádzal z Palestíny, z Betlehema, z helénskej rodiny, jeho otec však bol Žid. Zaviedol do cirkevnej praxe viaceré novinky rozdelil Rím na farnosti, požehnávanie manželstiev kňazom, zomrel ako mučeník za vieru za vlády cisára Trajána.

1. Mladší syn Héliho? (1Sam 1,3)
2. Koľko manželiek mal Elkán? (1Sam 1,2)
3. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na aký sviatok? (Lk 2,41)
4. V ktorom roku svojho života začal účinkovať Ježiš, keď mal asi ... rokov (Lk 3,23)
5. Ako sa volal otec Dávida (1Sam 16,1)
6. Koľko mesiacov bola Archa Zmluvy v kraji Filištíncov (1Sam 6,1)
7. Ako sa volal Šaulov syn (1Sam 13,16)
Tajničku treba narysovať. Treba ísť na to logicky a obkresliť do svojho zošita iba hrubé čiary. Pomôcku nájdete tu: Sväté Písmo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára