utorok 10. novembra 2015

Svätý Martin z Tours

Svätý Martin sa narodil v meste Szombathely (dnešné Maďarsko) okolo roku 316. Zomrel 8. novembra 397. Jeho telo pochovali 11. novembra na cintoríne za mestom Tours. Na tomto mieste teraz stojí veľký chrám, ktorý mu je zasvätený. Martin vstúpil do rímskej armády, známa je udalosť, ako sa pri meste Amiens podelil o svoj plášť s polonahým žobrákom. Prijal krst a bol žiakom svätého Hilára z Poitieres, napokon sa stal biskupom v meste Tours.    

Tajnička:
1. Čo chceli jesť Izraeliti, no pre Šaulovu prísahu jesť nemohli? (1 Sam 14, 26)
2. Koho Samuel rozsekal pred Pánom v Galgale? (1 Sam 15, 33)
3. Kde sa narodil Samuel? (1 Sam 1, 19-20)
4. Na koľký deň došiel Dávid do Ciklagu? (1 Sam 30, 1)
5. Proti komu bojovali Filištínci? (1 Sam 31, 1)
6. Kam prišiel Dávid za kňazom Achimelechom do ... (1 Sam 21, 2)
7. Ako sa volal otec Jána Krstiteľa? (Lk 1, 13)
8. Koľko krát volal Pán Samuela a on šiel k Hélimu? (1 Sam 3, 8)
9. Jeden z Pánových kňazov syn Héliho? (1 Sam 1, 3)
10. Čo robila Fenena Anne počas vystupovania do chrámu, neprestajne ju ... (1 Sam 1, 6)
11. Ako často sa chodil Elkán klaňať a obetovať Pánovi zástupov do Šíla? (1 Sam 1, 3)
12. Koľko synov predviedol Izai pred Samuela? (1 Sam 16, 10)

Pomôcka: Sväté Písmo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára