nedeľa 1. novembra 2015

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

1. novembra slávime prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si počas týchto dní pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. Spomienku všetkých verných zosnulých si pripomíname 2. novembra. Touto spomienkou si spomíname na ľudí, ktorí sa nedostali priamo do neba. Mohlo to byť z rôznej príčiny prečo sú teraz v očistci. Možno snáď i preto, lebo sa pripútali k svojmu majetku, peniazom, deťom, manželke, manželovi a nevedeli, že na prvom mieste v ich živote má byť Pán Boh. 
Do  8. novembra môžeme pomáhať týmto trpiacim v očistci získaním úplných odpustkov. Odpustky možno získať raz za deň ak navštívime cintorín a pomodlíme sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých a okrem toho splníme všeobecné podmienky na získanie odpustkov. Sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva) a nemať náchylnosť ani ku všednému hriechu. Sv. spoveď stačí jedna na všetkých 8 dní. 

Tajnička:
1.V ktorom mesiaci poslal Boh anjela do Galilejského mesta Nazaret? (Lk 1,26)
2.Kam zatvoril Herodes Jána Krstieľa? (Lk 3,20)
3.V ktorom roku vlády cisára Tibéria zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša? (Lk 3,1)
4.Pri akom jazere bolo povolanie rybárov? (Lk 5,1)
5.Nad ktorými duchmi dal moc i silu Ježiš Dvanástim? (Lk 9,1)
1.
2.
3.

4.


5.
Tajničku treba prekresliť do svojho zošita. Pomôcka Sväté písmo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára