nedeľa 6. decembra 2015

Svätý František Xaverský

Narodil sa v roku 1506 a zomrel v roku 1552. Bol kňaz, misionár spoluzakladateľ Spoločnosti Ježišovej. Pochádzal z Navarry v Španielsku. Ako misionár pôsobil v Indii a Japonsku. Zomrel na misionárskej ceste do Číny.

1. Čí syn bol Ichabot? (1 Sam 4, 11-21)
2. Učiteľ po hebrejsky? (Jn 20, 16)
3. Otec všetkých veriacich? (Gn 18, 18)
4. Mesto kde vyrastal Ježiš?
5. Otec Syn a Duch Svätý sú Svätá ...?
6. Proti komu bojovali Filištínci? (1 Sam 31, 1)
7. Izraelský kráľ ktorý rozsúdil dve ženy?
8. Kam prišiel Tobiáš s Rafaelom do ...? (Tob 7, 1)
9. V ktorom meste pôsobila Matka Tereza?
10. Bicí hudobný nástroj?
11. Muž ktorý pokrstil Šavla Tarzského? (Sk 9, 10-17)
12. Kam uväznil Herodes Jána Krstiteľa?
13. Komu je zasvätená Nitrianska Katedrála?
14. Modlitba k Panne Márii?
15. Svätá Katarína, ktorá sa zaslúžila o návrat pápežov z Avignonu.
16. Miesto pobytu rehoľníkov?
17. V Žalme 51,9 sa píše pokrop ma ... a zasa budem čistý.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára