sobota 26. decembra 2015

Svätý Štefan

Štefan prvý mučeník, pôsobil ako diakon prvotnej Cirkvi. Pre jeho horlivú a obrannú reč za Ježiša Krista ho ukameňovali. Svedkom toho martýria bol mladý Šavol z Tarzu, z ktorého čoskoro nato Božia milosť urobila Pavla, apoštola národov. Štefan, aby si zaslúžil veniec, ako naznačuje jeho meno, chopil sa lásky ako zbrane a ňou všade víťazil. Pre lásku k Bohu necúvol pred zúrivými židmi. Pre lásku k blížnemu prosil za tých, čo ho kameňovali. Z lásky napomínal hriešnikov, aby sa napravili, a s láskou sa modlil za tých, čo ho kameňovali, aby ich Boh netrestal.

Tajnička:
1. S kým bojoval Dávid?
2. Šaulov syn? (1 Sam 13,16)
3. Kde vyhnal Ježiš zlých duchov do prasiat v ....
4. Otec Šaula (1 Sam 9,1)
5. Druhorodený syn Samuela (1 Sam 8,2)
6. Čo sa zabíjalo na sviatok nekvasených chlebov?

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára