utorok 29. marca 2016

Homília na Obrady Veľkého Piatku Štefana Kluberta.

Štefan Klubert predniesol túto homíliu na Obrady Veľkého Piatku v roku 1979.
   Obradmi došli sme až na Golgotu, kde pred chvíľkou dokonal Ježiš Kristus na kríži... Pokúsme si túto udalosť Ježišovej smrti premiestniť do dnešných, našich čias..., nech už sa stala kdekoľvek... Ponajprv je problematické, či by sa svet o tom vôbec dozvedel? Či by sa smrť Ježišova šikovne neutajila...? Predpokladajme, že na miesto činu boli by pripustení novinári... Čiastka novín a svetovej tlače, zdeľovacích prostriedkov by sa rozpisovala o tom ako beštiálne bol umučený a na kríž pribitý - človek - Ježiš Kristus, že bol spáchaný zločin proti ľudskosti. Iná časť svetovej tlače by zas to iba oznamovala alebo menej dôrazne komentovala. Každý podľa toho akoby sa  mu ten čin hodil do jeho záujmov - či už politických, hospodárskych alebo obchodných... Dajme tomu, že by na miesto činu prišla aj medzinárodná komisia a vyšetrovala by dôvody a príčinu tak hroznej smrti... Konštatovala by, že Ježiš bol riadne odsúdený zodpovednými súdmi a úradmi a to podľa verejnej mienky ľudí, na prianie a želanie ľudu, ktorý si žiadal taký spôsob smrti... Ako príčina - súd ho uznal vinným, lebo je Synom Božím - Bohom a hlásal náuku, ktorá sa ľuďom nepáčila... Môže byť však toto dôvod k odsúdeniu na smrť? Podľa akého zákonníka? V ktorom národe alebo podľa akej ústavy..., Kde platí taký zákon...? Veď je to zrejme proti charte OSN... Dostane sa celá táto záležitosť pred OSN? Ako sa vyjadrí táto najvyššia svetová ustanovizeň? Nie je to porušenie základných ľudských práv? Bude niekto volaný na zodpovednosť za tento zločin proti ľudskosti? Už sa povráva, že OSN nevydá nijakú rezolúciu... vraj nechce zasahovať do vnútorných záležitostí dotyčnej vlády... Najvhodnejšie a najdiplomatickejšie je nevšímavé prejsť okolo celého prípadu... Možno, že kresťanov to aj trápi, že malo by sa čosi s Ježišom robiť - veď je to očividná nespravodlivosť, krivda, výsmech civilizácie...
   Celý náš fantáziou sprítomnený predpoklad je bohužiaľ skutočnosť, ktorá sa denne opakuje ... a to v živote nás ľudí, nás kresťanov ... Domáhame sa smrti Ježišovej, lebo nechceme, aby bol našim Bohom. Svojho boha chceme vidieť v peniazoch, v majetku, postavení... Ženieme Ježiša na kríž, lebo nám komplikuje život v dnešnej spoločnosti, nie je spôsob akým my by sme chceli žiť... Nezabíjame a nevraždíme my Ježiša v dušiach našich dietok ľahostajnou, nevšímavou výchovou, zlým príkladom, pohoršením, hrešením, nemravnými rečami, zvadou, pijatikou...? Na kríž pribíjame Krista a iným v tom pomáhame zapieraním svojej viery, skrývaním svojho presvedčenia, nepristupovaním ku sviatostiam a nedôsledným kresťanským - lepšie nekresťanským životom... Ba každým hriechom zabíjame, križujeme Krista v sebe a v iných... Zamyslime sa trochu dnes nad tým koľko spôsobov je na to surovo, neľudsky zabíjať Boha - Ježiša Krista v sebe, v našom živote, v živote našich rodín, v živote spoločnosti... A za to všetko  akosi sa ani necítime vinní, ani to nepovažujeme za spreneveru proti ľudskosti, nemáme výčitiek, že porušujeme základné práva človeka ... jeho dôstojnosť...
   Pred krížom Kristovým - zamyslime sa trochu a uvážme, že Ježiš Kristus svojou bolestnou smrťou zachraňuje človeka, chráni jeho základné práva, dvíha jeho ľudskú dôstojnosť ... Ježišova smrť na kríži - i keď je nám to ťažko pochopiteľné - jednako darúva nám život - otvára nám všetky možnosti pre náš krajší, ľudskejší, mravnejší a slobodnejší život tu na zemi a život vo večnosti... Z Ježišovej smrti na kríži vyrástla naša kultúra, civilizácia a vôbec pokrok ľudstva. A čo najhlavnejšie sprítomňuje nám večného a nekonečného Boha, večnú lásku, pravdu a život.... ktorý by nám mal byť všetkým... Preto klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme tebe, lebo si svojim krížom vykúpil...!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára