sobota 16. apríla 2016

Akcia K

Presne pred 66 rokmi konkrétne, z 13. na 14. apríla 1950 sa vtedajšom Československu komunistická strana rozhodla skoncovať mužskými rehoľami. Bol to tvrdý a nekompromisný zásah do slobody, mnohých mladých mužov ba i porušenie práv na slobodu vierovyznania. Táto akcia pod názvom Akcia K bola schválená na predsedníctve KSČ vo februári 1950. Hlavným cieľom bolo prinútiť rehoľníkov, aby sa vzdali rehoľného života i nemenej podstatné malo byť oslabenie vplyvu na ľudí. Bolo rozhodnuté, že sa zasiahne naraz, počas jednej noci formou dobre pripraveného úderu, ktorý by postavil našu aj zahraničnú verejnosť pred hotovú vec. Presne o polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci Ľudových milícií, Verejnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti všetky mužské kláštory v celom Česko-Slovensku. Rehoľníkov už nadránom autobusmi rozvážali do záchytných kláštorov, pričom ich rozdelili do troch skupín. Predstavených a takzvaných najreakčnejších sústredili v „kárnom kláštore“ v Pezinku, ostatných do štyroch ďalších kláštorov v Hronskom Beňadiku, v Šaštíne, Jasove a v Podolínci. Za najnebezpečnejších považovali jezuitov. Tí boli od ostatných izolovaní. Život v sústreďovacích kláštoroch nemal ďaleko od pobytu vo väzení. Napríklad v Podolínci, kde panoval najprísnejší režim, zakrátko pribudli na oknách mreže, kláštor obohnali ostnatým drôtom. Strážili ho ozbrojenci so psami a na poriadok dohliadali strážcovia z Leopoldovskej väznice. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára