utorok 12. apríla 2016

Svätý Stanislav

Sviatok svätého Stanislava mučeníka slávime 11. apríla. Svätý Stanislav sa narodil okolo roku 1030 v mestečku Szczepanów v Poľsku. Študoval v Liege v Belgicku. Stal sa kňazom a po biskupovi Lambertovi roku 1071 krakovským biskupom. Žil v prísnej chudobe. Svoju cirkev spravoval ako dobrý pastier, podporoval chudobných a každý rok navštívil všetkých kňazov. Rozhnevaný kráľ Boleslav II. zabil Stanislava 11. apríla 1079 počas svätej omše v kostole sv. Michala za to, že ho karhal. Pápež Inocent IV. roku 1253 vyhlásil Stanislava za svätého. Je Patrónom Poľska a osobitne mesta Krakow.


 1. Deň odpočinku u Židov? 
2.   Neveriaci apoštol?
3.   Prvý človek?
4.  Postavil koráb?
5.  Nápis na kríži?
6.  Koľko máme sviatostí?
7.  Staršia dcéra strýka Lábana?
8.  Nariadil prvý súpis ľudu?
9.  Prvá Božská čnosť?

1.


2.

3.
4.5.
6.

7.8.
9.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára