štvrtok 2. februára 2017

Sviatosť Eucharistie

Slovo eucharistia pochádza z gr. slova vďakyvzdanie. Eucharistia znamená v pôvodnom význame ďakovnú modlitbu. Eucharistia je tajomným stredobodom všetkých týchto sviatostí, pretože Ježišova obeta na kríži sa pri premenení sprítomňuje skrytým nekrvavím spôsobom. Tak sa slávenie Eucharistie stáva "prameňom a vrcholom celého kresťanského života". Eucharistia je súhrnom našej viery. Nejestvuje nič väčšie, čo by sme ešte mohli dosiahnuť. Keď prijímame eucharistický chlieb, zjednocuje sa s láskou Ježiša, ktorý dal za nás svoje telo na dreve kríža. Keď pijeme z kalicha, zjednocujeme sa s tým, ktorý za nás vylial svoju krv. Svätý Augustín hovorí o eucharistií: Bolo to, akoby som počul hlas zhora: Som pokrmom silných; dospievaj a potom zo mňa jedz! Nepremeníš ma však v seba ako telesný pokrm, ale ty sa premeníš vo mňa. "Váš život sa musí odvíjaťod Eucharistie. Zamerajte svoj pohľad na toho, ktorý je Svetlom; priblížte svoje srdcia až k jeho Božskému srdcu. Proste ho o milosť, aby ste ho milovali, o odvahu, aby ste mu dokázali slúžiť. Túžobne ho hľadajte." Matka Tereza. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára