streda 27. decembra 2017

Prečo je dôležité byť na svätej omši.

Byť na omši znamená prijímať plnosť milosti, pravý život Najsvätejšej Trojice. Nijaká nebeská, ani pozemská moc nám nemôže dať viac ako omša, pretože na nej do nás vstupuje Boh. Byť na omši znamená obnoviť zmluvu s Bohom ako pri svadobnom obrade, pretože omša je Baránkova svadobná hostina. Skladáme prísahu, zaväzujeme sa, stávame sa novými ľuďmi podobne ako v manželstve. Navždy sa meníme. To by sme nikdy nemali podceniť. Na omši nám Boh dáva svoj život. Nejde tu o metaforu, ani o symbol, ani o náznak. Každý z nás má slobodnú vôľu a môže si vybrať život, alebo smrť, požehnanie, alebo zatratenie. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára