pondelok 1. januára 2018

Sviatok svätej rodiny

   Manželstvo a rodina sú dnes stredobodom pozornosti tak Cirkvi ako aj občianskeho spoločenstva. Podľa jedného prieskumu sú iba tri percentá manželiek vo svojom manželstve spokojné a šťastné. 75% ľudí žijúcich v manželstve je nešťastných preto, že sa partneri dopúšťajú nevery. 97% manželstiev je nespokojných, pretože im vychladla láska a namiesto dôverného vzťahu pociťujú nudu, samotu, znechutenie a mrzutosť. Na otázku pri sociologickom prieskume: "Ktorý deň vo vašom manželstve bol najšťastnejší?", zaznela odpoveď: "Najšťastnejší deň v mojom manželstve bol ten, keď súd vyhlásil moje manželstvo za rozvedené!"
   Problémov je veľa a ich riešenie je naliehavé. Bývanie, nezamestnanosť, nízky plat. Problémy s deťmi: prijatie Božieho daru nového života, krst, plná náboženská výchova v rodinnom a farskom spoločenstve. 
   Rodina ako základná bunka štátneho spoločenstva je narušovaná volenými predstaviteľmi, ktorí svojimi zákonmi podporujú spolužitie "na hromádke", dokonca sa snažia legalizovať spolužitia homosexuálov ako moderný spôsob života. V niektorých triedach je polovica detí z rozvedených manželstiev. Nie je výnimkou, že v jednej takej rodine žije s matkou päť detí a každé má iné priezvisko. Duša dieťaťa je zmätená. Začína rozmýšľať, prečo má iné priezvisko ako mamička. Túži po bezpečí a istote, pýta sa, ale odpovede sú preň nepochopiteľné. 
   Pre nás veriacich je samozrejmé, že nám Cirkev na sviatok svätej rodiny dáva za vzor Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša. Na všetkých členoch tejto ideálnej rodiny vidíme, že sú si vedomí, že ich spoločenstvo im nie je dané preto, aby jeden mal a bral dobro z toho druhého. Ich zväzok je na to, aby jeden slúžil druhému a celá rodina aby slúžila Bohu. Veľkosť Panny Márie a svätého Jozefa je v tom, ako sa dali ochotne do diela spásy. K tomu ich priviedla vôľa Božia. Oni tú Božiu vôľu prijali a preto im bol zverený Ježiš, ako by sa opakovali slová faraónovej dcéry pri záchrane Mojžiša a odovzdaní jeho matke: "Vychovávaj to dieťa pre mňa!"
   Kresťanským rodičom sa pripomína pri krste: "Vychovávaj to dieťa pre dielo vykúpenia a spásy."     


obraz: Juan Simón Gutiérrez - The Holy Family

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára