sobota 22. januára 2011

Čo je to Kompletórium?

Je to posledná modlitba dňa pred spaním. Môže sa začať spytovaním svedomia (discussio coscientiae). Pri spoločnom recitovaní je po spytovaní "actus poenitentialis". Je to skrátené Confiteor s absolúciou. Obligátne začína veršom Deus, nasleduje hymna. Žalm je jeden alebo dva. V nedele sa hovorí striedavo žalm 90, 4, 133. Iné dni majú svoje žalmy. Potom je lectio brevis, kantikum Simeona a orácia. Končí sa finálnou mariánskou antifónou. Mons. Vincent Malý dodáva, že kompletórium je stavané tak, aby sa mohlo hovoriť pred spánkom aj spamäti.
  Osobne si myslím že je to veľmi pekná modlitba na ukončenie dňa a mohli by sa ju modliť i viacerí laici a nie len klérus.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára