nedeľa 16. januára 2011

Kresťanský učiteľ

Kresťanský učiteľ je povolaný svojou prácou a životom hlásať biblickú radostnú zvesť a mladých viesť ku Kristovi, ktorý je učiteľom všetkých.

Úlohou kresťanských učiteľov je prostredníctvom katechézy (kresťanského vyučovania a výchovy) privádzať ľudí pod Boží vplyv, dať im základné vedomosti, nevyhnutné k tomu, aby mohli porozumieť evanjeliu a prijať ho; ako aj viesť ich k posvätenému kresťanskému životu. Katechéti učia ľudí v cirkvi a s cirkvou počúvať Božie slovo a žiť z neho. Katechéza je teda súčasťou misijnej a zvestovateľsko-svedeckej činnosti cirkvi o spasiteľnom diele Pána Ježiša Krista.
Hoci sa katechéza týka všetkých vekových kategórií, zvlášť sa sústreďuje na deti a mládež. Úlohou katechétov je v spolupráci s kresťanskými rodičmi položiť biblické základy vzťahu detí k Bohu, ale aj ich vzťahov k ľuďom, k sebe a k svetu. Možnosť rozhodnutia sa pre život v Ježišovi Kristovi by mali dostať všetky deti, vrátane detí z nereligióznych rodín, čo sa môže diať aj prostredníctvom náboženskej výchovy v školách.

Mojim osobným a skromným názorom je, že tak by to malo byť, ale v tomto okamihu sa mi naskytla otázka je to naozaj tak? Snažíme sa dostatočne a vrelo odovzdávať to čo od nás chce Boh. A keď sa aj snažíme nemôžeme horšie ohodnotiť daných priateľov, lebo ako by to pôsobilo na renomé školy čo bude s toho nášho priateľa kde sa uplatní. Ale nikoho netrápi ako k povinnostiam pristupujú tí ktorých sa to týka. Čo je to za doba keď aj dnešný kresťanský učiteľ je v "ohrození".   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára