pondelok 5. marca 2012

Podzemná univerzita na Spiši Orientácia.

Pod vedením prof. Hanusa a rovnako za účinnej pomoci pána prof. Dr. Jozefa Zvěřinu  vzdelávali a prehlbovali si teologické vedomosti: Janko Maga, Jozefa Hanzely, Alojz Frankovský, Janko Laček a Jozef Jarab. Neskoršie k nám pribúdajú Štefan Mordel, Peter Fidermak, Štefan Boržík, Ondrej Palušák, Ondrej Filipek, Július Chalupa, Anton  Oparty, František Dlugoš, títo kňazi sa stretávali od septembra 1973 okolo pána prof. Hanusa. Orientácia sa tak stala neoficiálnou tribúnou tejto podzemnej univerzity. Mesačne sme sa aspoň raz na jeden dva dni stretávali na rôznych miestach, kde okrem duchovného programu a spoločnej modlitby bol ponechaný veľký priestor pre ďalšie vlastné vzdelávanie. Podnecoval nás k tomu i pán prof. Hanus, ale aj sami sme si dávali záväzok, aby sme sa obohacovali čítaním literatúry i tým, čo sami vytvoríme. Známa bola Hanusova veta, „aby sme sa prejavili“, či už vlastnou tvorbou, alebo prekladmi. Treba však povedať, že podstatnú časť textov do Orientácie pripravil práve prof. Hanus, len v menšej miere ďalší autori, ako o tom svedčí prehľad publikovaných materiálov v rokoch 1973 až 1984. Orientácia uverejňovala na pokračovala jeho diela, ktoré potom knižne vyšli vo vydavateľstve Lúč. Boli sme veľmi milo prekvapení, keď v Kanade, v Galte vyšla v roku 1984 jeho kniha Spomienky na Ferka Skyčáka. Treba povedať, že Spišská diecéza si v rokoch 1970 – 1989 vytvorila niekoľko výnimočných ostrovov slobody myslenia a aktivít, ktoré navzájom o sebe vedeli a vzájomne spolupracovali. S vďakou treba spomenúť, že mnohým aktivitám, slengovo povedané „fandili“, ale i účinne pomáhali mnohí kňazi diecézy a to najmä Štefan Klubert,  Jozef Kutník Šmálov, Janko Silan, Janko Kováč, Dr. Štena Koštiaľ, Doc.Dr. Ivan Chalupecký, Gabriel Chlebak, P.Štefan Horváth, SVD, Jozef Kožar, Michal Kľučár, Michal Marek, Anton Tholt, Ján Bočkaj, Michal Pačnár, Jozef Pataky, Štefan Milan, Ľudovít Piovarčí a mnohí ďalší.
In Jozef Jarab, Prof. Ladislav Hanus v spomienkach: otec - spolubrat - profesor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára