utorok 27. marca 2012

Čo sú to védy?

Védy sú rozsiahlym komplexom textov, ktorých pôvod siaha až do starovekej indie. Sú to najstaršie hinduistické texty. Samotné slovo véda - znamená vedenie, poznanie pravdy. Kniha Véd sa delí na 4 časti:  
1. Zbierka básni
2. Magické formuly
3. Rituálne piesne
4. Sústava rituálnych textov
Základom Brahmanizmu je rozvinutý panteizmus. Čo je, je Brahman, čo nie je, to nemôže jestvovať. Iba sám Brahman je bytím. Brahman je nekonečný, je jediné bytie. Stvorenie sveta je len premenou Brahmy. Premenlivosť Brahmu neochudobňuje, stvárňovanie je pre Brahmu zábavou. Matéria je prelud, všetko zhynie a skončí v božskej jedinosti. Ľudská duša sa uvoľní z Brahmy ako iskra z ohňa. Je podobná Brahme, je nestvorená a nesmrteľná. Jej spojenie s telom je zlom. Morálnou snahou duše je oslobodiť sa od tela a spojiť sa z Brahmom. Údel duše po smrti je rôzny. Duše, ktoré obsiahli poznanie zlievajú sa z Brahmom. Ktoré poznanie neobsiahli musia sa podvoliť zákonom putovania duší. Túto náuku prevzali budhizmus, hinduizmus a niektoré Grécki filozofi. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára