utorok 15. mája 2012

15. máj medzinárodný deň rodiny

Medzinárodný deň rodiny (International Day of Families) bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. 
Rodina je biosociálna skupina (primárna skupina) tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenoujednotlivcami spätými manželstvompokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú (je to výchovná inštitúcia), ekonomickú prípadne výrobnú (je ekonomickou inštitúciou), ochrannú, emocionálnu funkciu. Je základná bunka spoločnosti. Vzorom každej rodiny by mala byť sv. rodina s Pannou Máriou sv. Jozefom a Ježišom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára