streda 30. mája 2012

Aramejci

Nenápadný národ, prichádzajúci z púšte, mení charakter mezopotámskej civilizácie. Nielen toto etnikum, malo čo - to do činenia s územím Palestíny. Aramejci sú ľudia žijúci usadlým alebo polo-usadlým spôsobom na okraji úrodného polmesiaca. Najnovšie výskumy dokazujú, že ide o skupiny západosemitských kočovných kmeňov, ktorých okrem rovnakej etnickej identity spájal aj spoločný jazyk aramejčina. Nomádske kmene Aramejcov sa objavujú v severnej Mezopotámii už od konca 3. tisícročia pred Kristom. Aramejci boli semitské kmene sídliace medzi Palestínou a Eufratom. Ich jazyk bola aramejčina, týmto jazykom hovoril i Ježiš Kristus. V 15. stor. pred narodením Ježiša Krista vytvorili aramejčania štátne celky v Sýrii. V 12. stor. pred. Kr. prenikli do Babylónie, ktorú arameizovali. V 7. stor. pred Kr. založili Novobabylonskú ríšu. Po dobytí Mezopotámie Arabmi sa postupne asimilovali.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára