štvrtok 3. mája 2012

Petrovo evanjelium

lat. Evangelium Petri.
apokr. - Veľmi dôležitý fragment tohto apokryfného evanjelia objavili r. 1886/87 v hrobe istého mnícha v Achmine v Hornom Egypte. Obsahuje stať o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Zakladá sa na kanonických evanjeliách, ale má zjavný doketický a protižidovský charakter. Eusébius spomína, že biskup Serapión Antiochíjsky okolo r. 190 zavrhol toto evanjelium pre jeho doketické bludy. Z toho možno súdiť, že pochádza pravdepodobne z polovice 2. storočia.

Doketizmus - bludná náuka, podľa ktorej Kristus počas svojho pozemského života mal iba zdanlivé ľudské telo, a preto jeho utrpenie na kríži nebolo skutočné.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára