sobota 8. novembra 2014

Novotny Alfonz Alexander

Bol prior kanoníkov premonštranského rádu v Jasove. Narodil sa 20. septembra 1862 vo Viedni. Študoval v Košiciach, Jasove a na univerzite v Kluži. Riaditeľ teologickej vysokej školy v Jasove, prepošt a starosta pútnického kostola sv. Anny pri Rudníku. Bol taktiež členom obecného zastupiteľstva, cirkevnýn školskýmdozorcom, dekanom, a prísediacim Svätej stolice. Vydal samostané práce z francúzskej, nemeckej, a cirkevnej literatúry a pracoval na dejinách premonštrátskeho rádu. Bol riaditeľom rádového profesorského ústavu v Budapešti a taktiež vikárom apoštol. administrátora.


Zdroj: Foto: http://www.jasov.sk/uploads/images/foto/klastor.jpg

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára