streda 5. novembra 2014

Tomáš Akvinský

Tomáš Akvinský, sv. (1225 – 1274) rehoľník, filozof, teológ, učiteľ Cirkvi. V roku 1244 vstúpil do novozaloženého rádu dominikánov. Teológiu študoval v Paríži a Kolíne nad Rýnom, kde bol jeho učiteľom vynikajúci teológ a polyhistor Albert Veľký. Pôsobil na viacerých univerzitách a dominikánskych školách v Nemecku, Taliansku a Francúzsku. Zomrel na ceste na všeobecný koncil v Lyone. Hoci patril k najväčším filozofom a teológom kresťanstva, vždy zostával nábožným a skromným mníchom. Jeho vrcholným dielami sú Summa contra gentiles a summa theologica. V r. 1567 ho Pius V. vyhlásil učiteľa cirkvi. Tomášovi sa pripisuje aj autorstvo viacerých hymnických spevov na oslávenie Eucharistie. Jeho sviatok si pripomíname 28. januára. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára