streda 7. januára 2015

Telo Kristovo


V diele Contra Celsum nachádzame zaujímavý pohľad Origena na Eucharistiu. Ako kresťania vzdávame vďaky Stvoriteľovi sveta, jeme chleby obetované so vzdávaním vďaky a modlitbou nad prijatými darmi, chleby, ktoré sa prostredníctvom modlitby, ktorú vykonávame, stávajú svätým telom, ktorý posväcuje všetkých, ktorí sa ho zúčastňujú s čistým úmyslom. Chlieb, nad ktorým bola vyslovená modlitba, je telo Kristovo. Je to sväté telo, ktoré posväcuje. Neposväcuje však všetkých, ale len tých, ktorí k nemu pristúpia s čistým úmyslom. (Origenes, Contra Celsum 8,33:GCS3,249)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára