štvrtok 1. januára 2015

Vrúcna túžba


Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným.“ Keď si spomeniem na niektorých nábožných ľudí, ktorí s veľkou nábožnosťou a láskou pristupujú k tvojej sviatosti, Pane, často sa hanbím, že pristupujem k oltáru a k stolu svätého prijímania taký vlažný a chladný, že zostávam taký vlažný a ľahostajný, že nevzplaniem pred tebou, svojim Bohom. A že sa neviniem k tebe s takým citom, ako sa vinuli mnohí nábožní ľudia, ktorí z nesmiernej túžby po svätom prijímaní a pre vrelú lásku sa nemohli zdržať plaču. Srdcom i ústami dychtivo túžili po tebe, Bože, živej studnici a nemohli zmierniť ani utíšiť svoj hlad, kým plní radosti, s oddaným srdcom neprijali tvoje telo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára